Inspraak Raadscommissie ruimtelijke ordening

Tijdens de raadscomissie van 8 maart 2023 heeft Boomm gesproken, zie Inspraak Raadscommissie ruimtelijke ordening.

Boomm heeft -kort gezegd – aangegeven het onderzoek van Sweco duidelijke conclusies trekt over de 5a variant. Geen reële optie: draagt niet bij aan verkeersoplossing. Boomm handhaaft ook stelling: verkeer verdeelt zich op natuurlijke manier over toegangswegen naar N271 en A 73. Alleen bruggetje kan en moet snel verkeersveiliger voor wandelaars en fietsers worden!

De reactie van de raad was als volgt:

Als er als iets gebeurt gaat het nog jaren duren afgezien van landelijke stikstof problematiek.
De wethouder heeft opdracht om op korte termijn in overleg met regio te treden, dit kan ook lang gaan duren.

Bookmark de permalink.