VVD

Verslag gesprek met VVD Mook en Middelaar  24-11-2021

Aanwezig     Cornelieke van den Bergh en Stan Brinkhoff namens de VVD

                     Hans de Raef en Will Kessels namens actiegroep BOOMM

Tijdens dit vlotte en aangename onderhoud, waarvoor wij gastvrouw Cornelieke als ook Stan hartelijk danken, bleek al snel dat onze zienswijzen veel overeenstemming hadden. 

De VVD laat duidelijk in haar nieuwe verkiezingsprogramma m.b.t. mobiliteit weten, dat zij ook tegen het opgeven van belangrijke natuurgebieden zijn, ten behoeve van een o.i. niet direct noodzakelijke en nader te onderzoeken ontsluiting van Groesbeek naar de A73.

De visie van de VVD is heel duidelijk. Het behouden en herbestemmen van de spoorzone als belangrijk natuurgebied vanwege haar waardevolle biodiversiteit van inheemse dier- en plantensoorten. 

De in variant 5A voorgenomen route is vanaf de Heumensebaan veel te zwaar belastend  voor de ecologische hoofdstructuur van het overgrote deel van dit traject. Belangrijker nog te noemen is de enorme druk op de leefbaarheid wanneer dit verkeersintensieve tracé zich baant langs de Bovensteweg en de Veldweg met de aangelegen sportaccommodaties van Eendracht en de dorpskern Maasveld. Deze route zou de kernen van Molenhoek en Mook enkel verder splijten.

De VVD pleit voor een grotere aanpak van het verkeersprobleem rond Groesbeek en denkt hierbij aan een masterplan in plaats van een kostenverslindende aanpak die enkel meer sluipverkeer door de betreffende dorpskernen genereert. Dit masterplan zou op Euregionaal niveau opgezet moeten worden. In dit opzicht was de VVD het stellig met  BOOMM eens dat bijv. een noordelijke ontsluiting van Groesbeek ( waar ook het industrieterrein zich bevindt ) via de destijds gepresenteerde en omarmde 3A (ook gekend als de GHMN) variant, een zeer goed alternatief zou zijn.  Zowel de VVD als ook BOOMM zijn zich ervan bewust dat in welke vorm dan ook altijd een aanslag op de natuur wordt gemaakt. Echter tel je alle plussen en minnen bij elkaar op dan zou deze laatst genoemde variant volgens velen het hoogst scoren en het minst “natuurbelastend” zou zijn. 

Er bestaat binnen de VVD nog steeds veel onduidelijkheid wanneer het gaat om het uitvoeren van de zoveelste kostbare verkeersstudie die aan deze ontsluiting is gekoppeld.  De daadwerkelijke aanleiding van dit nieuwe onderzoek kon door de aanwezigen niet worden beantwoord.

Zowel de VVD als ook BOOMM zijn van mening dat elke andere variant slechts een verplaatsing            van de verkeersafwikkeling zal inhouden, of zoals andere collega-partijen dit noemen, een “waterbedeffect” teweeg zal brengen. 

Er bestaat binnen de VVD nog steeds veel onduidelijkheid als het gaat om het uitvoeren van de zoveelste kostbare verkeersstudie die aan deze ontsluiting is gekoppeld. De aanleiding van dit nieuwe onderzoek kon door de aanwezigen niet worden beantwoord. Wel vreest men dat het weinig nieuws aan het licht zal brengen.

Kortom, VVD en BOOMM delen de zienswijze waarbij tenslotte ook nog de opmerking werd gemaakt, dat nu alle varianten gedurende vele jaren al zoveel praktische als ook maatschappelijke problemen met zich meebrengen, dan vooral de “0” variant toch de absolute voorkeur heeft.