Gevolgen

Gevolgen in het kort:

  • Sterke toename geluidsoverlast bij jachtslot Mookerheide en Heumense schans en de kommen van Molenhoek en Mook;
  • Toename concentratie fijnstof en andere schadelijke uitstoot langs route, waaronder de sportvelden en de wijk Maasveld;
  • Isolatie Molenhoek richting Groesbeek en Eendracht;
  • Sterk toenemende verkeersdrukte langs de wijk Maasveld en op de Rijksweg;
  • Aantasting van het landschap;
  • Aantasting van het leefgebied van zeldzame soorten planten en dieren;
  • Kappen van stroken bos langs Rijlaan en Heumensebaan.

Het gemeentebestuur van Mook heeft de afgelopen 15 jaar tot twee keer eerder toe gepoogd deze variant erdoor te krijgen. Maar dit voornemen strandde door de dreigende vernietiging van natuur, de hoge kosten en het gebrek aan politiek draagvlak.

Variant 5 zou van de baan zijn, zo heeft de gemeente de inwoners van Mook en Molenhoek tot twee keer toe beloofd. Ondanks deze eerdere toezeggingen, zet de gemeente toch door. Nog in 2013 besluit de Raad om variant 5 niet te ontwikkelen . De Raad staat nu op het punt om haar eigen besluit terug te draaien: de commotie begint opnieuw.

Heidi
Nu nog heide