Wie

Natuur en milieu
Om de huidige laan tussen Groesbeek en Molenhoek voor extra (vracht-)verkeer geschikt te maken, moeten langs de laan brede stroken bomen worden gekapt. Het traject vanaf het bruggetje via de Stationskuil naar de Veldweg doorkruist kostbare natuur met kwetsbare heide en zeldzame reptielen en vogels . Het predicaat ‘Groenste station van Nederland’ kan direct de prullenbak in. Vooral het nieuwe vrachtverkeer zal de rust op de Heumense Schans en in de aangrenzende delen van Molenhoek en Mook ernstig verstoren. Hoeveel natuur er opgeofferd moet worden: we er kunnen er slechts naar raden…

Verkeersveiligheid en mobiliteit
Een sterke toename van het verkeer langs variant 5a en hiervan afgeleide tracés lost geen problemen op maar creëert nieuwe problemen. Het verkeer dat nu via de Bisselt tussen Mook centrum en Groesbeek rijdt wordt straks volledig omgeleid naar – de langere – variant 5a en hiervan afgeleide tracés. Auto’s in de spits die, vanuit Groesbeek komend, de Rijksweg oprijden, dragen er vervolgens bij aan de verstoppingen. Om sluipverkeer tussen deze weg en het dorp Molenhoek tegen te gaan worden bij het station de spoorwegovergang en het spoorbruggetje voor alle autoverkeer gesloten, zo is het plan. Het gevolg: het oostelijke deel van Molenhoek zit ‘opgesloten’ en heeft geen directe verbindingen meer, niet met Mook, en ook niet met Groesbeek. Ook ontstaat nieuwe verkeersdrukte van inwoners die via het de eigen bebouwde kom moeten omrijden.

Leefbaarheid omgeving
Het vrachtverkeer zal langs de route schadelijk fijnstof produceren. De combinatie van een dergelijk drukke verkeersweg met de sportvelden van Eendracht maakt dit nog extra ongelukkig: aangetoond is dat sporten langs drukke wegen extra schadelijk is voor de gezondheid . De toename van verkeersdrukte, vooral van vrachtverkeer leidt tot veel geluidsoverlast, zowel op de Mookerhei als in beide dorpen.