Waarom

De gemeente Mook-Middelaar is gestart met het onderzoek naar de Ecozone Molenhoek. Er zal wederom onderzocht worden of de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van Groesbeek naar de Rijksweg 271 (variant 5a en hiervan afgeleide tracés) haalbaar is. Deze weg zal aan de onderkant van de Heumense Schans worden aangelegd.

Aanleg van de nieuwe route is een aanslag op de natuur langs de route en op de biodiversiteit achter het station. Extra verkeer tast de leefbaarheid in Molenhoek en Mook aan, met veel geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit. En de verkeersveiligheid langs de Veldweg en Rijksweg neemt af.

De verkeersplannen voor deze ontsluitingsweg, de zogenaamde ‘variant 5a’ en hiervan afgeleide tracés zijn nog niet definitief en daarom komen bewoners van Molenhoek en Mook in actie!