PVDA

Verslag gesprek BOOMM met PvdA op 8 november 2021
Aanwezig: Ton Broekmans en Piet Heisen namens PvdA
Harold Klomp en Ellen Boekwijt namens BOOMM

Vraag BOOMM: wat is jullie visie op de plannen om ontsluiting naar de A73 via de spoorzone te laten lopen ?

Antwoord PvdA: daar zijn wij geen voorstander van. Wel voorstander van herbestemmen “spoorzone” naar “natuur”, conform flyer die onlangs van deur tot deur is verspreid. De natuur van de spoorzone is zeer waardevol. Eveneens geen voorstander van het zogenaamde “waterbedeffect”: het verplaatsen van de druk van het verkeer naar een andere locatie lost niets op voor de totale gemeente, is alleen maar verplaatsen van het verkeersprobleem.

PvdA en BOOMM zijn het eens dat er binnen en aan de randen van de woonkernen Mook en Molenhoek geen ruimte is voor aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, wellicht komt er ooit nog een helder nieuw plan bijvoorbeeld een rondweg, daar is een verkeersdeskundige studie voor nodig, de verkeersdruk zal toenemen met de nieuwbouw in Groesbeek en de nieuwbouw in Molenhoek Zuid. Maar nu moeten we het doen met de ruimte die er is, en de gezamenlijke conclusie is dat de verkeersstromen nu zo goed mogelijk verdeeld zijn, zodat ervaren hinder en overlast door bewoners ook gedeeld zijn.

PvdA: opmerking: Wellicht is het wenselijk van een aantal wegen het weg beeld aan te passen, waardoor de weg visueel smaller wordt, meer groen, een natuurlijke en redelijk betaalbare manier om verkeer minder hard te laten rijden.

BOOMM: vraag wat is jullie visie of afwikkeling van verkeer via Lindenlaan en de Veldweg ?

PvdA: ook geen voorstander van, zou ook weer “waterbedeffect” zijn, verplaatsen van een verkeersprobleem van de ene naar de andere locatie, lost wezenlijk niets op.

PvdA en BOOMM: in dit kader zijn nog de verkeersproblemen benoemd tgv de Verzinkerij, daar loopt ontstaan nu regelmatig gevaarlijke situaties door vrachtwagens die in file op de Bovensteweg staan.
Kortom zolang de Verzinkerij hier staat is er geen goede verkeersdoorstroming mogelijk via aansluiting nieuwe weg door spoorzone of Lindenlaan, via Bovensteweg en via Veldweg van en naar N 271.

Slotvraag van BOOMM; Zit de PvdA op dezelfde lijn als BOOMM?

Antwoord PvdA : Ja, wij delen de zorgen en argumenten van BOOMM maar willen ook het onderzoek/rapport een kans geven.