DGP

VERSLAG van gesprek met DGP

15 november 2021

Aanwezig :

Luc van der Linden en Ton Herings namens DGP
Henk Joosten en Ellen Boekwijt namens BOOMM.

Start met gedachten-uitwisseling van waar  BOOMM voor staat, en hoe ziet de DGP een oplossing voor het verkeersprobleem, wat is hun visie m.b.t. de spoorzone ?

DGP: De ontsluiting van Groesbeek is een probleem van Gelderland, dat die provincie zelf zou moeten oplossen. Constatering is dat dat helaas niet gebeurt, waardoor Mook en Molenhoek steeds gebruikt worden als doorvoer-route, met als gevolg overlast voor Mook en Molenhoek.

BOOMM: hoeveel waarde hecht de DGP aan de natuur in de spoorzone ?

DGP: het is geen natuurgebied, het heeft als bestemming industrie. Door de illegale activiteiten van werkgroep ANIMO wordt er een natuurgebied gecreëerd wat het niet is. DGP  is geen voorstander van de herbestemming van de spoorzone van industrie naar natuur, omdat er dan “niets” meer mogelijk is qua bouw en ontwikkeling, en geven een ander voorbeeld in de gemeente waarbij de  natuur ontwikkeling en verbetering tegenhoudt. Kortom de DGP hecht geen waarde aan de natuur in de spoorzone.

BOOMM: Wij van BOOMM zijn van mening dat opofferen van de natuur in de spoorzone aan het asfalt ten gunste van de ontsluiting van Groesbeek, alleen maar het verkeersprobleem in Mook en Molenhoek verplaatst , dus geen wezenlijke oplossing biedt. Hoe ziet de DGP dat ?

DGP: Dat ziet de DGP niet zo, er wordt al jaren geklaagd over verkeersoverlast door een aantal van de  aanwonenden Ringbaan /Heumense Baan en Groesbeekseweg. DGP wil graag weten wat de mening is van de zwijgende meerderheid. Qua verkeersdoorstroming ziet de DGP nog steeds wel kansen voor gebruik van de spoorzone voor de aanleg van een weg en ziet niet zo in dat dat ten koste gaat van de natuur, zij zien wel mogelijkheden om asfalt en natuur te combineren.

BOOMM: Wij zijn tot nu toe zwijgend geweest, wij zijn (nog ) niet de meerderheid, wij zijn pas sinds een jaar onze stem aan het laten horen naar aanleiding van het feit dat in het Ecozone-Plan variant 5a weer werd genoemd als serieuze optie ( evenals in het mobiliteitsplan). Wij van BOOMM vertegenwoordigen niet alleen  mensen uit 1 straat of wijk, maar vanuit de gehele gemeente, de petitie is nu door meer dan 1200 mensen getekend, en dat zal nog flink oplopen , want wij zijn net begonnen met ons bekend te maken en hebben als doel alle inwoners van Mook en Molenhoek te informeren over de plannen met de spoorzone, en hun mening te vragen.

DGP: Wij streven naar een maximaal draagvlak .

DGP: Wat ziet BOOMM als oplossing voor de verkeersproblematiek ?

BOOMM: er is geen makkelijke oplossing, er is geen ruimte meer. Wij pleiten ervoor om de verkeersstromen te houden zoals ze nu zijn, omdat het verkeer nu verdeeld wordt over Molenhoek , Mook en Milsbeek, een eerlijke verdeling van de last en overlast; “Fair Share “ . Wij voorzien dat bij afsluiting van één van de nu bestaande verkeersstromen overlast en stagnatie op andere plaatsen in de gemeente ontstaat. Dus wegaanleg door spoorzone lost het wezenlijk niets op voor de totale gemeente, bovendien hebben we dan het aanzien van de gemeente ; het potentieel groenste station van Nederland opgeofferd, in onze visie voor niets.

BOOMM: En wij maken ons ook grote zorgen over de aanzuigende werking van die nieuwe weg, dus bovenop de verkeersbewegingen van Heumense Baan/Ringbaan en Groesbeekseweg die via 5a zouden moeten gaan rijden gaan ook meer mensen er gebruik van maken. Meer asfalt creëert meer verkeer.

DGP: Willen ons van BOOMM geruststellen dat de geplande weg door de spoorzone echt geen nieuwe Rijksweg wordt, dat het een weg zal worden die niet zoveel voorstelt.

BOOMM: Als die weg niet zoveel voor zal stellen, is dat voor ons een extra argument dat opoffering van de spoorzone aan een “weggetje” helemaal niets zal oplossen aan het huidige verkeersprobleem.

BOOMM: Stel dat die nieuwe weg (helaas) door de spoorzone toch wel wordt aangelegd, hoe ziet de DGP dan het doel te bereiken dat het verkeer die nieuwe route zal gaan gebruiken ?

DGP: Dat zal dan gebeuren door afsluiting van de Heumense Baan/Ringbaan en de Groesbeekseweg voor doorgaand verkeer

BOOMM: Daar zijn wij als BOOMM fel tegenstander van, er zal zeker een verdubbeling komen van de verkeersbewegingen  nu plaatsvinden op Heumense Baan/Ringbaan en Groesbeekseweg maar dan omgeleid naar nieuwe weg 5a,  er is dan nog maar 1 doorgaande route over. Het gevolg is grote toename last en overlast verkeer, grote kans of verkeersstagnatie op de route 5a –Veldweg-N271. Slecht voor de natuur, slecht voor het aanzien van potentieel groenste station van Nederland.

CONCLUSIE:

  • DGP en BOOMM zijn het niet eens over de waarde van de natuur van de spoorzone
  • DGP en BOOMM verschillen van visie over samengaan asfalt en natuur, DGP is van mening dat asfalt en natuur prima samen kunnen gaan; BOOMM is van mening dat een uniek natuurgebied voor eens en voor altijd verloren gaat als er weg doorheen wordt gelegd
  • Wij van BOOMM begrijpen de woorden DGP niet, over dat de weg door de spoorzone niet zoveel voor zal stellen, dus zijn zeker niet gerustgesteld.
  • DGP en BOOMM zijn het eens over het feit dat het mooi zou zijn als er een breed draagvlak is voor de te kiezen oplossingen voor het auto- verkeer.

DGP en BOOMM zijn het eens dat het mooi zou zijn als de provincie Gelderland zelf met een oplossing zouden komen voor de ontsluiting van Groesbeek, en niet vanzelfsprekend onze gemeente Mook/Molenhoek/Middelaar daarvoor gebruikt. Of er nog ergens mogelijkheden zijn zonder overbelasting en overlast van en in  woonkerken, is aan een verkeersdeskundige te onderzoeken.

DGP commentaar op het gespreksverslag:

Het verslag zoals door jullie opgemaakt komt ons erg eenzijdig voor.

Ik wil hier nogmaals opmerken, hetgeen wij ook bedoeld hebben in ons gesprek maar schijnbaar niet zo bij jullie is overgekomen:

DGP is ook voor de natuur, wij hechten daar veel belang aan, maar wij moeten breed kijken, het leven bestaat uit meer dan alleen natuur. Wij vinden de leefbaarheid in de kernen belangrijk en waar keuzes gemaakt moeten worden staat voor ons de leefbaarheid net een treetje hoger dan natuur. Zonder de natuur te willen verwaarlozen.

Met vriendelijke groet,

Ton Herings