CDA

Geeft aan geen behoefte te hebben aan overleg, heeft dus ook niet plaatsgevonden.

Wacht op de uitkomst van de verschillende onderzoeken.