Tijdlijn

Hier vind je alle verzamelde documenten, artikelen, kranten knipsels die te maken hebben met de weg door de spoorzone.
Dit speelt al sinds 2003.

Tijdlijn

2021
oktober 20

Indienen WOB verzoek

oktober 2

Status Thema’s Gemeente Mook en Middelaar

oktober 2

Status – Verkeerskundig onderzoek Gemeente Mook en Middelaar

oktober 2

Status – Over Mook en Middelaar Gemeente Mook en Middelaar

april 6

Dorpsraad Molenhoek – Brief aan gemeente Ringbaan ecozone april 2021 definitief

april 2

Verkeersmetingen HB RB Molenhoek

maart 26

Provincie Limburg – Maaslijn Ontwerp Inpassingsplan Toelichting

maart 5

Gelderlander – Veto tegen weg door bos Molenhoek haalt het niet

maart 4

Bijlage 3 – Beoordelingsmatrix prioritering – BVAverkeersadviezen

maart 4

Bijlage 4 – Reactienota concept mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021