BOOMM
BOOMM

Beste dorpsgenoten van Mook en Molenhoek,

Deze week heeft Boomm een flyer rondgebracht met daarin de standpunten van de politieke partijen over de weg door de spoorzone. De standpunten zijn overgenomen uit de partijprogramma's zoals die in de verkiezingstijd zijn opgesteld en bekendgemaakt. Uiteraard neemt Boomm als belangen- of actiegroep stelling: we willen geen weg door de Spoorzone omdat deze de natuur schaadt, de leefbaarheid in onze dorpen vermindert en geen oplossing is voor de verkeersproblematiek.  Verplaatsen van het verkeersprobleem naar andere delen van de gemeente is dus geen permanente oplossing.

Boomm heeft ook in "Hét Gemeentenieuws” (pagina 2) van deze week een paginagrote advertentie geplaatst die onze standpunten weergeeft. Die standpunten hebben alleen betrekking op de spoorzone en verwante thema’s; BOOM is nadrukkelijk geen politieke partij.

Reacties

Onze acties hebben veel reacties opgeleverd. Het bezoek aan onze website is sterk gestegen en het aantal bewoners dat de petitie tekent neemt explosief toe. Boomm voelt zich daarom gesteund in de acties die we ondernemen om variant 5A als de oplossing voor het afwikkelen van alle verkeer van en naar Groesbeek tegen te houden.

Boomm heeft ook geconstateerd dat de politieke partijen de afgelopen maanden meer en meer opschuiven richting het standpunt van Boomm. De spoorzone als natuurgebied en "we zijn tegen de weg". Boomm verwelkomt de trend die een deel van de politieke partijen heeft ingezet. Tegelijkertijd heeft Boomm ook reserves als het gaat over het opschuiven van de standpunten. Al eerder – onder andere in 2013- is door een aantal politieke partijen toegezegd dat een weg door de Spoorzone van de baan is.

Inwoners vergeten deze toezeggingen niet.

Boomm is daarom ook kritisch als het gaat om het onderzoek naar de verkeersproblematiek. Een deel van de politieke partijen geeft aan dat het onderzoek moet uitwijzen wat er met het verkeer van en naar Groesbeek moet gebeuren. De verkeersdrukte die er is -en waar we allen ook aan bijdragen!- verspreidt zich nu over verschillende in- en uitvalswegen. Het onderzoek dat ongetwijfeld vaststelt dat er sprake is van verkeersdruk, kan voor sommige partijen toch de sleutel zijn om, ondanks verkiezingsstandpunten over de natuurwaarde van het gebied, de weg toch te realiseren. Bedenk dat de coalitie in de afgelopen periode zich pas iets van de burgers aantrok nadat deze zich begon te roeren. Dat was het geval bij de dossiers afvalcontainers en Molenhoek-Zuid.

Boomm heeft ook kennisgenomen van een "Facebook-brief" van de coalitiepartijen DGP, Groen Links en de PvdA waarin ze met grote woorden Boomm verwijten dat Boomm door het verspreiden van "nepnieuws” de democratie aantast. De "Facebook-brief" geeft ook aan dat de wethouder in de rubriek Ter Sprake, Boomm al heeft gewezen op onwaarheden. Vervolgens geeft de brief aan dat Boomm ook voor een variant is die de natuur meer aantast dan de 5a variant.

Wat dat laatste betreft... Boomm publiceert op de website dat Boomm tegen variant 5A is. Over andere varianten is er geen stelling te vinden en inderdaad in een gesprek met de VVD is er wel over een andere variant gesproken. Beetje inconsequent om Boomm van nepnieuws te betichten om vervolgens zelf met "fake news” te komen!

Het antwoord van Boomm op de wethouder: lees de door de sympathisanten en sponsors van Boomm betaalde pagina van zaterdag 12 maart in "Hét Gemeentenieuws” (Pagina 2). Boomm blijft uitkomen voor zijn standpunten over de 5A-variant! We hebben respect voor onze wethouder(s), maar soms zijn we het gewoon niet met ze eens. Past zo'n belerend vingertje vandaag de dag nog, als je met mondige burgers moet omgaan?

Deze week schreef een krant een boeiend artikel over de lokale en provinciale politiek. De kern ervan: bewoners/kiezers zouden meer betrokkenheid moeten tonen bij de lokale politiek, ook door politieke beslissingen en bestuurders kritisch te volgen. Boomm is kritisch, Boomm werkt voor een goede zaak met inmiddels 1900 steunbetuigingen. Jammer dat een deel van de Mookse politiek zijn burgers zo weinig bij de besluitvorming betrekt.

Boomm heeft waardering voor al onze lokale politici. Zij investeren hun tijd en geven aandacht aan het leefbaar houden van onze prachtige dorpen. Dat mag ook opgemerkt en gezegd zijn. De leden van Boomm gaan daarom volgende week stemmen op kandidaten die we waarderen voor hun inzet voor de gemeente Mook en Middelaar en uiteraard tegen de weg zijn!

Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek

facebook  youtube  instagram 
Unsubscribe   |   View online